บริษัท เคเอ็มพีพลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 99/15 ม.2 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร , 74110 บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีประสบการณ์มานานกว่า 20 ปี พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความสามารถและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานเป่าขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ พลาสติกสำหรับเครื่องดื่ม, พลาสติกสำหรับเคมีการเกษตรและเคมีทำความสะอาด, พลาสติกสำหรับเวชกรรมการแพทย์และยา เชี่ยวชาญในการผลิตงานเป่าขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ (Blow molding) และงานฉีดขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ (Injection molding) ซึ่งบริษัทฯ สามารถออกแบบรูปร่างและขนาดของผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD) ที่ทันสมัย อีกทั้งยังใช้วัตถุดิบเม็ดพลาสติก เช่น PET, PP ที่มีคุณภาพสูง พร้อมด้วยการบริการติดฉลากแบบฟิล์มหดตัว (Shrink film labeling ), พิมพ์สี (Silk screen printing) และติดฉลาก ในรูปแบบต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยยึดมั่นตามนโยบายคุณภาพ คือ

“มุ่งมั่นผลิตสินค้ามีคุณภาพ ปลอดภัย ส่งมอบตรงเวลา
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า”