ขวดพลาสติก PP 300cc เกลียว
ขนาดบรรจุ (ลูกบาศก์เซนติเมตร): 300
ชนิดฝาขวด: ฝากดไซต์กลาง
เนื้อพลาสติก: PP
เหมาะที่จะใช้ใส่กับเครื่องดื่ม: บรรจุน้ำหวาน น้ำผลไม้, น้ำดื่ม