ขวดพลาสติก PP 200cc ปากกลาง
ขนาดบรรจุ (ลูกบาศก์เซนติเมตร): 200
ชนิดฝาขวด: ฝากดไซต์กลาง
เนื้อพลาสติก: PP
เหมาะที่จะใช้ใส่กับเครื่องดื่ม: บรรจุน้ำหวาน น้ำผลไม้, น้ำดื่ม