ขวดพลาสติก PP 150cc ฝาเกลียว
ขนาดบรรจุ (ลูกบาศก์เซนติเมตร): 150
ชนิดฝาขวด: ฝาเกลียว
เนื้อพลาสติก: PP
เหมาะที่จะใช้ใส่กับเครื่องดื่ม: บรรจุน้ำหวาน น้ำผลไม้, น้ำดื่ม