ขวดพลาสติก PET 600cc กลม
ขนาดบรรจุ (ลูกบาศก์เซนติเมตร): 600
ชนิดฝาขวด: ฝาเกลียว
เนื้อพลาสติก: PET
เหมาะที่จะใช้ใส่กับเครื่องดื่ม: บรรจุน้ำหวาน น้ำผลไม้, น้ำดื่ม, น้ำอัดลม