ขนาดบรรจุ (ลูกบาศก์เซนติเมตร): 160
ชนิดฝาขวด: ฝาเกลียว
เนื้อพลาสติก: PET
เหมาะที่จะใช้ใส่กับเครื่องดื่ม: บรรจุน้ำหวาน น้ำผลไม้, เครื่องดื่มเกลือแร่